കലയും ദര്‍ശനവും ചേര്‍ന്ന് 77

exhibition-kottayam-mm-16-2-24

ചിത്രകാരനും ശിൽപിയും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ഫാ. കെ.എം ജോർജിന്റെ…