Category Archives: ലാവണ്യദര്‍ശനം

droplect

പരിസ്ഥിതിയും ഗാഢലാവണ്യാനുഭൂതിയും | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

പരിസ്ഥിതി എന്ന വാക്ക് ഏതാനും ദശകങ്ങളായിട്ട് നാം വളരെയേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ Environment എന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് മലയാളത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലാണ് പാരിസ്ഥിതികശാസ്ത്രം (Environmental Science) എന്ന പഠനശാഖ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. അതിനു പകരമായി ലരീഹീഴ്യ എന്ന പദവും…

snow

ഒരു മഞ്ഞുകണത്തിന്‍റെ മഹാമാനങ്ങള്‍ | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

അന്‍പതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ് മഞ്ഞു പെയ്യുന്നത് ഞാന്‍ ആദ്യമായി കണ്ടത്. പശ്ചിമ യൂറോപ്പില്‍ ഒരു സെപ്റ്റംബറില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായി എത്തി, ഡിസംബര്‍ മാസത്തില്‍, പരിമൃദുലമായ ശലകങ്ങളായി ആകാശത്തു നിന്നു പൊഴിയുന്ന മഞ്ഞിന്‍ കണികകള്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടിപോലെ ദേഹത്തു പതിച്ചപ്പോള്‍ ആക്ഷരികമായി തുള്ളിച്ചാടി. മഞ്ഞുവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന…

dancer

സൃഷ്ടിയുടെ സൂക്ഷ്മ സ്പന്ദന സൗന്ദര്യം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്‍റെയും അന്തിമലക്ഷ്യം ആനന്ദമാണ് എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികതലത്തിലും ആനന്ദമാണ് പരമലക്ഷ്യം. “നിത്യമായ പരമാനന്ദത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കേണമേ” എന്ന് ക്രിസ്തീയ പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു കാണാം. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അന്തഃസത്തയില്‍ ആനന്ദാനുഭൂതിയാണ് അന്തിമ ബിന്ദു. എന്നാല്‍ എന്താണ് ആനന്ദം…

fr_dr_k_m_george_4

ന്യൂറോ സയന്‍സും സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയും | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യ ദര്‍ശനം-41 മനുഷ്യന്‍റെ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി (Aesthetic experience) വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമാണ് (subjective) എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതാണ്. അതായത്, ഒരാള്‍ക്ക് സുന്ദരമെന്നു തോന്നുന്നത് വേറൊരാള്‍ക്ക് അസുന്ദരമോ വികൃതമോ ആയി തോന്നാം. അപ്പോള്‍ അതൊരു തോന്നലാണ്….

KMG-Mar-Coorilos-Fr-Boby-Jose

ഭാഷയും പ്രതീകശേഷിയും | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യദര്‍ശനം – 40 ‘അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു; ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു’ (2 കൊരി. 3:6). അക്ഷരത്തില്‍ നിന്ന് അര്‍ത്ഥത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മനുഷ്യഭാഷയിലും ആശയവിനിമയത്തിലും നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. അര്‍ത്ഥം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി എന്നു തോന്നുമ്പോള്‍ അര്‍ത്ഥത്തിന്‍റെ അനേകം വഴികള്‍ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ആ വഴികളില്‍ ചിലത് വിശാലവും…

സര്‍വ്വസ്വതന്ത്രമായ സര്‍റിയലിസം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യദര്‍ശനം – 39 മോഡേണ്‍ ആര്‍ട്ടിലെ പ്രധാന പ്രസ്ഥാനമാണ് സര്‍റിയലിസം. സര്‍റിയലിസം (Surrealism) ഫ്രഞ്ച് പദമാണ്. Sur (സ്യുര്‍) എന്ന ഉപസര്‍ഗ്ഗത്തിനര്‍ത്ഥം ഉപരി, അതീതം എന്നൊക്കെയാണ്. സര്‍റിയലിസം എന്നാല്‍ റിയലിസത്തിന് അഥവാ യഥാതഥവാദത്തിന് അതീതമായത് എന്ന് ആക്ഷരികമായി അര്‍ത്ഥം കൊടുക്കാം. ഫ്രഞ്ച് കവിയായിരുന്ന…

fr-k-m-george

“നാദം, നാദം, സര്‍വ്വം നാദം” | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യദര്‍ശനം – 35 ഭാരതീയ ചിന്തയില്‍ നാദം ആത്യന്തികമായി ബ്രഹ്മശബ്ദമാണ്. പ്രകൃതിയില്‍ ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശ്രവണപരിധിയില്‍പ്പെടാത്ത ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം ചേര്‍ന്നുള്ള ശബ്ദപ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ അനാദിയായ മൂലസ്രോതസ്സിനെ നാദബ്രഹ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. സകലത്തിന്‍റെയും കാരണവും ഉറവയുമായ പരാശക്തി…

40

പരിസ്ഥിതിയും ഗാഢലാവണ്യാനുഭൂതിയും

പരിസ്ഥിതി എന്ന വാക്ക് ഏതാനും ദശകങ്ങളായിട്ട് നാം വളരെയേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ Environment എന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് മലയാളത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലാണ് പാരിസ്ഥിതികശാസ്ത്രം (Environmental Science) എന്ന പഠനശാഖ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. അതിനു പകരമായി ലരീഹീഴ്യ എന്ന പദവും…

meenakshi-kmg

നിമിഷത്തില്‍ നിന്ന് നിര്‍ന്നിമേഷത്തിലേക്ക് | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യദര്‍ശനം – 34 സംസ്കൃതത്തില്‍ ‘നിമിഷം’ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മുടെ കാലഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനമാത്ര ഇതാണ്. ഒരു മിനിട്ടില്‍ ഒരാള്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ 15 മുതല്‍ 20 പ്രാവശ്യം വരെ കണ്ണു ചിമ്മാറുണ്ട്. ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സമയം കണക്കിലെടുത്താല്‍…

mobile-kmg-painting

കണ്ണും ക്യാമറയും കാഴ്ചയും | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യ വിചാരം – 29 മൊബൈല്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റല്‍ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള സംഗതികളിലൊന്നാണ്. ആരുടെ കൈയിലുമുണ്ട് ക്യാമറ. എന്തു സംഭവം എവിടെ നടന്നാലും, അതിനു മുമ്പില്‍ അടുത്തുനിന്നോ, അകലെ നിന്നോ നിരവധി ക്യാമറകള്‍ ഉയരും. വാക്കുകളേക്കാള്‍…

0001

ഐക്കണോഗ്രഫിയുടെ അര്‍ത്ഥതലങ്ങള്‍ | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ക്രിസ്തീയ ചിത്രകല എന്നൊന്നുണ്ടോ എന്ന് ന്യായമായും ചോദിക്കാം. രണ്ട് ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന്: ബൈബിള്‍ കഥാപാത്രങ്ങള്‍, ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജീവിതകഥ, ക്രിസ്തുവിനെപ്രതി ജീവിച്ചു മരിച്ച വിശുദ്ധ മനുഷ്യര്‍ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കുന്ന പാശ്ചാത്യശൈലിയാണ് ക്രിസ്തീയ ചിത്രകല എന്നു നാം പൊതുവെ അറിയുന്നത്….

peerumed-march-2021-03

സ്പര്‍ശനത്തിന്‍റെ സൗഖ്യവും സൗന്ദര്യവും / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യദര്‍ശനം – 17 അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ചില ദമ്പതികളെ അറിയാം. അവര്‍ക്ക് വിദേശങ്ങളില്‍ പേരക്കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനും താലോലിക്കാനും ടിക്കറ്റ് ബുക്കു ചെയ്തവരുമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ വരവ്. യാത്രയൊക്കെ മുടങ്ങി. അവര്‍ക്കൊക്കെ വലിയ നിരാശ ഉണ്ടായെങ്കിലും…

kusavan

കുശവനായ ദൈവവും കളിമണ്ണിന്‍റെ കലയും / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ലാവണ്യ ദര്‍ശനം – 11 കുലാലന്‍ അഥവാ കുശവന്‍ എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന വലിയ കലാകാരന്‍ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് ചട്ടിയും കലവും മറ്റ് പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ച എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവുകയില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് (അത് കാണാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ലേഖകന്‍…

fr_dr_k_m_george_3

“ബഹുമോഹനമതി കമനീയം”: ലാവണ്യബോധത്തിന്‍റെ ആധ്യാത്മികത തേടി / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരാശ്രമത്തില്‍ അംഗമായ യുവ സന്യാസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയ ദുഃഖം പങ്കു വച്ചു. അസ്തമയത്തിന്‍റെ നിറങ്ങള്‍ കാണാന്‍ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ചിത്രകാരന്‍ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട്, വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ താളലയങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നാല്‍ എന്നും വൈകിട്ട്…