സിംബലിസം / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

exhibition-lalithakala-academy-03

സിംബലിസം / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

സൂത്രവാക്കുകള്‍ കലാസൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലേക്കൊരു പദകോശം
എഡിറ്റര്‍മാര്‍ ആദര്‍ശ് സി., രാജേഷ് എം. ആര്‍.
പ്രസാധകര്‍ ഗയ പുത്തകച്ചാല, തൃശൂര്‍
ഡിസംബര്‍ 2020
പേജ് 459-463