ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ് രാജ്യാന്തര സമിതിയില്‍

kmg_news